Software for Gym, Fitness studio or Health club management

Poređenje programa Fitness manager i Fitness Manager PLUS

Osnovni paketFitness ManagerFitness Manager PLUS
Definisanje paketa sa vremenskim limitima ili limitima u broju dolazaka. Vremenski limiti mogu biti po danima, nedeljama, mesecima.
Praćenje istorije dolazaka i prisutnosti članova u klubu.
U svakom trenutku moguće je videti trenutno prisutne članove u teretani
Kreiranje različitih grupa članova (VIP, regular, prepaid, postpaid) kojima se mogu dati različiti popusti.
Slanje mailova članova
Kreiranje različitih fitnes paketa kao što su teretana, aerobik, step aerobik, fit ball, masaža, sauna i slično…
Pauziranje paketa za vreme odmora, praznika ili neke drugih slučajeva odsutnosti
Grupno pauziranje paketa za slučajeve praznika
2 moda za odjavljivanje članova. 1. Automatska odjava u slučaju ponovnog dolaska ili 2. sprečavanje ponovne prijave člana u slučaju da nije odjavljen.
praćenje rada zaposlenih kroz dolaske i prisutnost na poslu kao i obračun zarada.
kreiranje grupa zaposlenih prema oblasti kojom se bave i koja se koristi u obračunu zarada.
različite vrste izveštaja kao što su posete i uplate po danima i u određenom periodu, struktura članova po polu i starosti, rođendani članova, novi članovi, praćenje statistike poseta članova po mesecima, danima, satima i mnogi drugi ...
jednostavan eksport podataka iz izveštaja u excel ili pdf fajlove
podržan je mrežni rad (npr. recepcija i back office)
višejezička podrška: Engleski, Nemački, Srpski/Bosanski/Hrvatski
Barcode scanner podrška
Modul za automatsku odjavu članova preko barkod skenera ili tastature
uvoz članova iz Excel ili CSV fajla
praćenje troškova (define and track various expences)
Automatic modul za prijavu članova.
RezevacijeFitness ManagerFitness Manager PLUS
Modul rezervacije za zakazivanje i bukiranje. Ovaj modul omogućava zakazivanje termina sa klijentima i uvid u zauzetost resursa i ljudstva za svaki dan
Prodaja robeFitness ManagerFitness Manager PLUS
Modul za prodaju robe  
Mogućnost kreiranja ponude: hrana, piće, suplementi, oprema  
Praćenje prodaje preko nekoliko izveštaja  
Definisanje minimalnih zaliha za svaki proizvod. Praćenje stanja zaliha u svakom momentu i uvid u to kojih proizvoda ima manje od za njih minimalno predviđenuh količina  
  €145 €205